close
تبلیغات در اینترنت
یک دختر بی سواد،یک دختر در تاریکی

یک دختر بی سواد،یک دختر در تاریکی

یک دختر,بی سواد,،یک دختر,تاریکی
هیچ تعریف استانداردی از سواد ارائه نشده است اما رایج ترین تعریف سواد را توانایی خواندن و نوشتن در یک سن خاص می داند.سطح پایین سواد و آموزش و پرورش در جهانی که محور اصلی آن تکنولوژی است از عوامل اصلی توسعه نیافتگی اقتصادی به شمار می آید.  هیچ تعریف استانداردی از سواد ارائه نشده…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ