close
تبلیغات در اینترنت
پيروزي گورخر بر شير

پيروزي گورخر بر شير

پيروزي
گورخر با چرخش بدن تمام سنگيني اش را روي شير انداخته و سر شكارچي را به زير آب فرو مي كند. شير احساس خفگي كرده و ناگزير پوزه گورخر را رها مي كند. گورخر جوان كه در آب هاي كم عمق رودخانه در دام يك شير گرفتار شده است در تلاش براي نجات دادن جانش خود را به روي شكارچي انداخته و او را به زير…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ